Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD


 

Po powrocie uczniów do szkoły, w ZSP w Jaroszowie odbył się cykl spotkań pedagogów szkolnych i psychologa z uczniami dotyczący „Budowania relacji społeczno-emocjonalnych”, który trwał od 17-24 maja br.

Tematyka tych zajęć dotyczyła nawiązania relacji społecznych po powrocie uczniów z nauki zdalnej. Celem spotkań było zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu zaburzeń zachowania i emocji oraz zapoznanie ich z zasadami budowania dobrych relacji w grupie rówieśniczej. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat skutecznych strategii reagowania w sytuacjach trudnych i stresogennych.

Uczniowie mieli możliwość skorzystania z treningu umiejętności społecznych, byli bardzo zmotywowani i zaangażowani podczas zajęć, co było bardzo budujące dla prowadzonych zajęcia.

Słodkim akcentem podczas zajęć, były słodycze przygotowane przez wychowawców klasy.