Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

 

Podczas realizacji projektu edukacyjnego pt.: „Udział Polaków w tworzeniu i wspieraniu światowego dziedzictwa” uczniowie z ZSP w Jaroszowie zapoznali się z celem, strukturami i konwencjami tej organizacji.

Uświadomiono uczniom, że organizacja miała wdrażać „solidarność intelektualną i moralną ludzkości”, aby zapobiec trzeciej wojnie światowej.

Jedno z  podstawowych zadań UNESCO to promocja wolności słowa na świecie, a w 1997 r. UNESCO przyznała po raz pierwszy światową Nagrodę Wolności Prasy - otrzymała ją chińska dziennikarka, Gao Yu.

W latach 2011–2018 UNESCO zrzeszało 195 państw.

UNESCO  to również organizacja wyspecjalizowana ONZ, a jej podstawowym celem jest:

- wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, - wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Organizacja Narodów Zjednoczonych: stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.

Dziełem UNESCO są m.in.

- Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty.

- Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego.

- Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

- Konwencja ramsarska o ochronie obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.

Uczniowie wykonali również prace plastyczne związane z  Konwencją o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego. Przedstawiały one zabytki, których już nie zobaczymy w pierwotnej formie, ze względu na dokonane przez człowieka zniszczenia w czasie konfliktów zbrojnych, mimo tego, że były one już objęte ochroną UNESCO.