Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

1 czerwca - uczniowie z ZSP w Jaroszowie omawiali podczas lekcji prowadzonych przez p. Agnieszkę Nowacką współczesne problemy dzieci na świecie. Szukali wspólnie przyczyn tych problemów i próbowali jednocześnie znaleźć sposoby ich rozwiązania.

Międzynarodowy Dzień Dziecka to dzień ustanowiony w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945). Obchodzony jest od 1955 w różne dni roku, w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

Natomiast Dzień Praw Dziecka ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r., z inicjatywy UNESCO, którego najważniejszym celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, kulturę czy religię zasługuje na szacunek i akceptację.

Trudno jednak nie wiązać ze sobą tych dwóch inicjatyw podjętych na rzecz ochrony dzieci przed problemami, których sprawcami często są ludzie dorośli, sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie.