Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

W piątek – 18.06.2021 – za nim na dobre upał zaczął doskwierać -  po kilkumiesięcznej przerwie, uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie znowu wzięli udział w uroczystości szkolnej w sali gimnastycznej czyli podsumowaniu projektów edukacyjnych.

Na pokazanie swojej pracy projektowej uczniowie klas szóstych i siódmych zaprosili dyrektor szkoły – Beatę Jankiewicz.

Jako pierwsi, siódmoklasiści przedstawili swój projekt ph. „Historyczne stolice Polski – Kraków”. W przygotowanej prezentacji multimedialnej pokazali efekty swojej działalności. Tę część prezentowały – Patrycja Kowalczyk (kl. 7a) i Justyna Redlica (kl. 7b). Opiekunami były wychowawczynie – Monika Bytnar – Gołembiowska i Joanna Pietras.

Niestety, jednym z punktów tego projektu miała być trzydniowa wycieczka do Krakowa, ale ze względów pandemicznych nie doszła do skutku.

„Udział Polaków w tworzeniu i wspieraniu światowego dziedzictwa” to drugi projekt  realizowany przez klasy szóste i wychowawczynie: Agnieszkę Nowacką i Sylwię Wilczak.

Efekty swojej pracy szóstoklasiści zamieścili także w prezentacji multimedialnej, a prezentowali ją: Łucja Kołodziej i Przemysław Januś z kl. 6b i Julia Świątkowska z kl. 6a. Z rąk pani dyrektor uzdolnieni plastycznie uczniowie odebrali dyplomy za udział w konkursie.

Projekty edukacyjne są co roku realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie. To doskonała forma aktywizacji uczniów i zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w ten, lubiany przez nich, sposób.