Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

Klasie pierwszej z ZSP w Jaroszowie, czerwiec upłynął pod znakiem klasowych konkursów.

Jako pierwszy, 7 czerwca  br. odbył się Konkurs Recytatorski. Uczniowie przygotowali dowolne wiersze z repertuaru dla dzieci. Wybrali wiersze polskich poetów:
J. Brzechwy, D. Gellner, L. J. Kerna oraz utwory nieznanych autorów. Repertuar był bardzo zróżnicowany. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, dostrzeganie humoru w utworach poetyckich, zachęcanie dzieci do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce - Zuzanna Majchrzak
II miejsce – Kalina Rachwał
III miejsce – Joanna Brokos
wyróżnienia - Blanka Kogut oraz Oliwier Świątek

Dnia 9 czerwca br. odbył się Klasowy Konkurs Matematyczny ph. „Mistrz Matematyki” . Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązywali 10 zadań i zagadek matematycznych. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia oraz wdrażanie do samodzielnego myślenia i działania.

Klasowym Mistrzem Matematyki został Oliwier Świątek

II miejsce – Kalina Rachwał
III miejsce – Anastazja Ryszawy
wyróżnienia- Zuzanna Majchrzak, Sebastian Dąbrowa

Klasowy Konkurs Pięknego Czytania odbył się 15 czerwca br. i składał się z dwóch etapów.  W pierwszym etapie uczniowie czytali przygotowany w domu fragment dowolnej książki, w drugim etapie czytali bez przygotowania fragmenty lektury pt. „Niesamowite przygody 10 skarpetek” Justyny Bednarek . Celem rywalizacji było upowszechnianie i podniesienie poziomu czytelnictwa, rozwijanie kompetencji, zamiłowań oraz zainteresowań czytelniczych.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Oliwier Świątek
II miejsce- Sebastian Brańka
III miejsce – Joanna Brokos, Leonie Gajewska
wyróżnienia – Aleksandra Angrys, Kalina Rachwał 

Wszystkie konkursy odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze . Uczestnicy wykazali się dobrym przygotowaniem i dużymi zdolnościami. Wszystkim należą się pochwały.

Zwycięzcom gratulujemy!