Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

Dzieci siedzą wokół stołu

Po powrocie do szkoły w ZSP w Jaroszowie odbył się ponownie cykl spotkań ze wszystkimi uczniami nt. „Budowania relacji społeczno-emocjonalnych”, który trwał od 06 - 20.09.2021 r.

Tematyka tych zajęć była nawiązaniem do przeprowadzonych lekcji, które odbyły się w maju bieżącego roku. Celem spotkań było zwiększenie oraz przypomnienie wiedzy uczniów z zakresu zaburzeń zachowania i emocji oraz zapoznanie ich z zasadami budowania dobrych relacji w grupie rówieśniczej. Uczniowie utrwalili wiedzę na temat skutecznych strategii reagowania w sytuacjach trudnych i stresogennych.

Zajęcia we wszystkich klasach przeprowadzili pedagodzy szkolni oraz psycholog. Uczniowie ponownie mieli możliwość skorzystania z treningu umiejętności społecznych, byli bardzo zmotywowani i zaangażowani podczas zajęć, co było bardzo budujące dla prowadzonych zajęcia.