Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

Dnia 29 października 2021 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie odbyła się w uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych.

Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim Pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było, m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na ważne pytania.

Po zakończonej prezentacji, dyrektor szkoły - Beata Jankiewicz i wicedyrektor Violetta Posłuszna - Koziałkowska zgodnie potwierdziły, iż wszystkie dzieci zdały „Egzamin Pierwszoklasisty".

Doniosłym momentem uroczystości było Ślubowanie Pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała wyjątkowym ołówkiem dyrektor Beata Jankiewicz. Tym samym, Pierwszaki zostały oficjalnie włączone do społeczności uczniowskiej. Dowodem tego wydarzenia, były dyplomy „Pasowania na ucznia” wręczone dzieciom przez wychowawców i  dyrektor szkoły.

Najmłodsi otrzymali też wspaniałe kuferki z  pomocami dydaktycznymi ufundowane przez Radę Rodziców.