Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

 

Dnia 20.04.2022 r. w ramach działań profilaktycznych, pedagodzy szkolni zaprosili do ZSP w Jaroszowie aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”, którzy zaprezentowali uczniom spektakl profilaktyczny pt. „Cisza”.

Tematyka spektaklu dotyczyła wartości wychowawczo-profilaktycznych, a przede wszystkim kształtowania postaw społecznych czyli wpływu grupy rówieśniczej na zachowania innych osób, wrażliwość na krzywdę człowieka, radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi.

Uczniowie podczas przedstawienia teatralnego nauczyli się jak należy troszczyć się  o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakty z rówieśnikami, rodzicami oraz rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory,  a także umiejętność przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji.