Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2023 by GPIUTMD

Profilaktyka to droga do wolności i przeciwdziałania skutkom zachowań niepożądanych. Dobro uczniów oraz ich edukacja w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji jest priorytetem wychowawczym w ramach realizacji Programu Profilaktyczno –Wychowawczego w jaroszowskiej szkole.

Jak co roku, zorganizowano prelekcje profilaktyczne dla uczniów. W godzinach przedpołudniowych - 29.05.2023 r. – w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z policjantami - panem Michałem Rzepeckim z Powiatowej Komendy Policji w Świdnicy i panem Robertem Wiśniewskim z Komisariatu Policji w Strzegomiu.

Uczniowie zadawali pytania, oglądali filmy i słuchali prelekcji na temat zagrożeń wynikających z cyberprzemocy, agresji fizycznej i psychicznej , hejtu. W czasie spotkania uzyskali też wiedzę na temat odpowiedzialności za własne czyny oraz informacje w zakresie  prewencji w sprawach nieletnich.

Bardzo dziękujemy za obszerne i w ciekawy sposób przedstawione informacje.

Baner projektu code week

Ubezpieczenie NNW
uczniów 2022/2023