Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

Dziedzictwo kulturowe przenika nasze życie i społeczeństwo.
Jest w budynkach, krajobrazie,
stanowiskach archeologicznych.
Nie tworzą go tylko literatura,
sztuka i zabytkowe przedmioty,
ale też rzemiosło,
opowieści, tradycje kulinarne,
piosenki i filmy.|
Dziedzictwo kulturowe to coś, co nas łączy
i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy
.

W  roku szkolnym 2020/2021, klasa 6a i 6b realizują projekt edukacyjny pt.: „Udział Polaków w tworzeniu i wspieraniu światowego dziedzictwa”.

Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom wkładu Polaków, na przestrzeni wieków, w proces  tworzenia i ochrony zabytków kultury, sztuki, i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię

Projekt będzie realizowany poprzez zapoznanie młodzieży z celami  działania organizacji UNESCO oraz listą obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego znajdujących się na terenie Polski.

Realizację projektu zaplanowano od września 2020 r. do maja 2021 r. Koordynatorkami są wychowawczynie klas 6: mgr Sylwia Wilczak i mgr Agnieszka Nowacka.
CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 1. Dostrzeganie potrzeb ochrony dóbr kultury i pielęgnowania walorów regionu.
 2. Uświadomienie cech postaw patriotycznych i kosmopolitycznych.
 3. Kształtowanie więzi z dziedzictwem ojczystym i światowym.
 4. Kształtowanie postaw tolerancji i szacunku do dorobku narodów oraz społeczności lokalnych.
 5. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi.
 6. Rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy.
 7. Poszerzanie wiedzy o historii swego kraju i regionu.
 8. Kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania, wyszukiwania, porządkowania i weryfikowania informacji m. in. w oparciu o mapy, plany, przewodniki i Internet.
 9. Umiejętność wskazania ciekawych miejsc i zabytków.
 10. 10.Wdrożenie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.
 11. Rozwijanie ciekawości poznawczej ucznia, spostrzegawczości, rozumienia, analizowania.
 12. Integrowanie młodzieży szkolnej.
 13. Stymulowanie rozwoju poznawczego.
 14. Aktywizowanie uczniów.

W tym roku szkolnym,  ze względu na warunki epidemiologiczne, przyszło nam w sposób specyficzny pracować nad realizacją projektu. Większość zadań wykonywano indywidualnie lub w małych grupach, przy wykorzystaniu technologii informatycznych.