Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie kolejny rok realizowany jest program profilaktyczny dot. uzależnień.

Przeprowadzone zostały zajęcia zdalne z pedagogami, psychologiem i wychowawcami. Ciekawe prace uczniowie wykonywali w ramach zajęć z plastyki.

Jednym z głównych celów programu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na różne oblicza używania nowych technologii i social mediów, a także na pojawiające się coraz częściej problemy z obszaru zdrowia psychicznego wynikające z nadużywania technologii, takich jak komputery, smartfony sieć internetowa, social media czy coraz częściej występujący w grach hazard.

Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń czyhających na nich w codziennym życiu i wynikających z tego skutków.