Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

Dlaczego?

Ponieważ  kiedyś, ktoś walczył: „O NASZĄ GODNOŚĆ, OJCZYZNĘ  I HONOR”!

A my powinniśmy pamiętać, że te prawa i  dziedzictwo kulturowe, którymi dzisiaj dysponujemy i którymi się cieszymy, nie zawsze posiadaliśmy i być może nie są one nam dane na zawsze.

Wszyscy lubimy świętować i odpoczywać. Czas świąt jest przez nas wyczekiwany, jest jakimś odnośnikiem w roku. Wokół świąt tworzy się tradycja, a w ich tematyce powstają różne dzieła artystyczne. W tym szczególnym czasie należy jednak pamiętać o okolicznościach ustanowienia tych świąt.

Uczniowie jaroszowskiej szkoły, po raz kolejny, przypomnieli sobie o  wydarzeniach z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, gdy podczas strajku robotnicy walczyli o polepszenie warunków pracy, o godną płacę i o wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy.

Przypomnieliśmy sobie również te najbardziej wzruszające chwile, podczas zawodów sportowych, gdy zawodnicy z polską flagą stali na podium i  gdy zdobywcy najwyższych górskich wierzchołków, na ich szczytach nie raz zatknęli biało - czerwone flagi.

Flaga – symbol narodowości, historii i kultury obywateli, ma swoje święto w Polsce 2 maja od 2004 roku.

3 maja – KONSTYTUCJA, dzieło reformatorów, ludzi światłych i patriotów polskiej epoki oświecenia. To dzieło - to rozpaczliwa walka o ratowanie niepodległości i honoru instytucji demokracji szlacheckiej.

Uczniowie, podczas lekcji historii również wykonywali prace plastyczne, które najbardziej przypominały im o sposobach świętowania w tym szczególnym czasie.