Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Co on właściwie oznacza? Jak go stworzyć? Czy zawsze do  przeprowadzenia zajęć programowania niezbędny jest sprzęt komputerowy? - uczniowie z klasy 2A z ZSP w Jaroszowie wraz z wychowawczynią – Barbarą Zbrożek - wdrażają podczas zabaw podstawowe zagadnienia programistyczne bazujące na aktywności uczniów, nie tylko z użyciem tabletów, smartfonów czy komputerów.

Godzina Kodowania (The Hour of Code), organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week)  jest największą inicjatywą edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce. Postanowiliśmy i my wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

Programowanie to nauka kreatywności, nabywanie umiejętności poszukiwania rozwiązań. Dzieci uczą się, że do konkretnego problemu czy zadania programistycznego można podchodzić w różny sposób, poszukują ciekawych dróg, prowadzących do wyznaczonego celu, a przy okazji doskonale się bawią. Dzięki programowaniu dzieci dowiadują się, jak podchodzić do problemów i zagadnień oraz jak je analizować. Rozwijają one umiejętności myślenia algorytmicznego i problemowego.