W piątek - 9 lutego 2018 r. - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbyło się z okazji Dnia Sybiraka spotkanie z członkami  Koła Związku Sybiraków w Strzegomiu – panią Anną Kuryło i panem  Jerzym Orabczukiem – prezesem koła.

Okazja była szczególna - 10 lutego 1940 r. w ramach polityki sowietyzacji metodami policyjnego terroru władze sowieckie przeprowadziły masową akcję deportacyjną z zagarniętych terenów wschodnich II Rzeczypospolitej.

Szanownych Gości przywitała dyrektor szkoły Beata Jankiewicz, która wspomniała o wieloletniej współpracy członków Koła Sybiraków w Strzegomiu z jaroszowską szkołą, dzięki której najmłodsze pokolenia Polaków zapoznają się z niełatwą historią naszej ojczyzny. Podkreśliła, że spotkania z Sybirakami to niewątpliwie najlepsza lekcja historii dla uczniów.

Aby uczcić pamięć o tragicznych, przepojonych bólem chwilach, o wywózkach polskich rodzin z tak zwanych kresów wschodnich Rzeczypospolitej na daleką Syberię, uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej i klasy 3 gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli przygotowali krótki rys historyczny przeplatany wierszami o tych niełatwych czasach.

W programie wystąpili: Wioletta Kardynał, Zofia Malinowska, Zuzanna Kawiak, Sebastian Bohonos, Bartosz Głód – uczniowie gimnazjum i Alicja Bohonos, Malwina Dzieniszewska, Hanna Peszek – uczniowie szkoły podstawowej. Piękną dekorację przygotowała nauczycielka - Dorota Mielcarek z pomocą uczennicy klasy 6 – Oliwii Dzieniszewskiej.

W uroczystości wzięli uczniowie klasy 6 i 7 szkoły podstawowej. Z przejęciem na twarzach słuchali opowieści pana Jerzego Orabczuka o wywózce, 18 latach przeżytych na Syberii i powrocie do Ojczyzny.

Ważnym elementem spotkania było wręczenie przez pana Prezesa Jerzego Orabczuka własnoręcznie wykonanej tablicy obrazującej miejsca wywózek Polaków na terytorium Związku Radzieckiego. Z pewnością znajdzie ona stałe miejsce w naszej szkole i będzie cenną pomocą dla uczniów i nauczycieli na lekcjach historii.