W dniu 1.03.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Black” przygotowany przez aktorów z Teatru Profilaktyczno-Edukacyjnego „MORALITET” z Krakowa.

Tematyka spektaklu poruszała poważne problemy, ale nie była ona pozbawiona poczucia humoru. Fabuła widowiska wprowadziła uczniów w świat młodych ludzi, którzy ulegli - częstym obecnie – uzależnieniom, szczególnie tym, które są groźne, a niektóre nawet modne. Przedstawiony był aspekt szukania przez młodych ludzi własnej drogi. Drogi, która ma im dać swoje „ja” – osobowość, indywidualność, oryginalność, a także obojętność ich i dorosłych (również nauczycieli - wychowawców).

Historia ukazała, że alkohol i narkotyki potrafią wykreować złudę łatwego i miłego życia, jednak jest to bardzo niebezpieczne, gdyż człowiek staje na drodze, która prowadzi tylko w dół i jest coraz mniej komfortowa mimo, że wcześniej wydawała się łatwa, lekka i przyjemna. „Wyboje” stają się coraz większe i ten, kto nie weźmie „przewodnika” popełni kardynalny błąd.

Po spektaklu aktorzy przeprowadzili z uczniami warsztaty, w których uczniowie aktywnie wypowiedzieli się na poruszone w spektaklu tematy.