W dniu 12 kwietnia 2018 r. uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie wzięli udział w etapie powiatowym XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży pn. „Uczę się bezpiecznie żyć", który zorganizowany został w Wałbrzychu.

Uczniowie z klasy VI i VII – Alicja Bohonos, Daria Gajos, Oliwia Dzieniszewska i Paweł Markowski, przygotowywani przez nauczyciela - Tomasza Dziurlę, wzięli udział w czterech wymagających konkurencjach obejmujących zagadnienia z pierwszej pomocy przedmedycznej, np. RKO czyli resuscytacja krążeniowo oddechowa, zachowanie w czasie wypadku i pożaru, opatrywania ran, poparzeń termicznych i chemicznych, czy też zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego poprzez prawidłowe sortowanie odpadów.

Uczniowie zdobyli cenne doświadczenia, a także nowe wiadomości przedstawiane w czasie pokazów zorganizowanych przez będących sędziami ratowników medycznych, policjantów, strażaków czy też strażników miejskich. Doświadczenie te pomogą zdobywać coraz wyższe miejsca w kolejnych edycjach konkursu.