W piątek – 27 kwietnia 2018 r. - przybrana w barwy narodowe jaroszowska społeczność uczniowska świadczyła przechodniom o swojej dumie z przynależności do narodu polskiego. Wszyscy uczniowie wzięli udział w Patriotycznym Korowodzie Radości ze świadomością, że są pełnoprawnymi obywatelami Polski i Europy, że wnoszą do niej wiele pozytywnych wartości poprzez naszą naukę i  codzienną pracę.

Gośćmi uroczystości byli Pan Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta,  Pan Wiesław Witkowski - Zastępca Burmistrza Strzegomia, którzy wręczyli uczniom klas czwartych biało-czerwone flagi do przystrojenia swoich domów.

Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Zbigniew Suchyta dziękując z wspólne spotkanie. Powiedział, że wszyscy pięknie przygotowali się do dzisiejszego Patriotycznego Korowodu. Poprosił, aby uczniowie równie pięknie przystroili swoje domy i miejsca zamieszkania na majowe święta. Poprosił na środek wszystkich uczniów klas czwartych i wręczył im osobiście flagi biało- czerwone. zaproponował, aby uczniowie przystroili nimi swoje domy, zrobili swoje zdjęcie i wysłali na portal gminy.

W dalszej części przedstawiciele klasy IV,V,VI zaprezentowali swoje wiersze, które wzięły udział w szkolnym konkursie wierszy patriotycznych pt.: „Patriotyzm jest w nas” w ramach projektu edukacyjnego klas II gimnazjum „ Jak wielka jest Moja mała Ojczyzna”. Tomik wszystkich wierszy, które wzięły udział w konkursie, otrzymał Pan Burmistrz na pamiątkę naszego spotkania.

Następnie osoby prowadzące nasze spotkanie Zuzanna Kawiak i Wioletta Kardynał przypomniały cel naszego Patriotycznego Korowodu Radości:

Mamy szczególne powody do tego, aby manifestować swoją radość właśnie w tym szczególnym dla nas miesiącu.

Dzień 1 maja to dla nas Polaków podwójne święto. 14 lat temu Polska weszła oficjalnie w szeregi krajów należących do Unii Europejskiej.

W dzień 2 maja obchodzimy Święto Flagi, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto zostało wprowadzone w 2004 roku i nabiera dla nas coraz większego znaczenia szczególnie dlatego, że coraz więcej naszych rodaków emigruje z kraju, a swoją przynależność do narodu polskiego manifestuje poprzez barwy narodowe na flagach, sztandarach i emblematach.

3 maja przypominamy naszym rodakom i Europejczykom, że to właśnie w Polsce po raz pierwszy zatwierdzono w Europie ustrój konstytucyjny. Wspominamy dzieło reformatorów Sejmu Wielkiego, na mocy którego polscy patrioci próbowali ratować suwerenność naszej ojczyzny, wprowadzając trójpodział władzy, przywracając dziedziczność tronu, znosząc liberum veto. W pamięci przywołujemy bohaterów tamtych czasów: Marszałka Sejmu Wielkiego – Stanisława Małachowskiego, autorów Ustawy Zasadniczej: Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica i Ignacego Potockiego.

Wtedy wyruszyliśmy w piątym już Patriotycznym Korowodzie Radości do mieszkańców Jaroszowa przybrani w barwy biało czerwone, aby zamanifestować swój patrioyuzm:

Przedszkole – kwiaty, balony, opaski

Klasa Ia       - kotyliony

Klasa II a    - flagi

Klasa IIIa    - kwiaty

Klasa IIIb    - chorągiewki

Klasa IVa    - kibice

Klasa IVb    - wianki, krawaty

Klasa Va      - flagi

Klasa VIa    - flagi

Klasa VIIa    - kotyliony

Klasa II gim. – balony

Klasa III gim.- pomponiery