To hasło tegorocznej akcji „Sprzątania Świata”, która w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie  odbyła się 21 września 2018 r.

Jak co roku, akcję rozpoczęto  apelem, podczas którego szkolna koordynatorka - Dorota Mielcarek przypomniała  uczniom  historię akcji „Sprzątania Świata” i zapoznała z tematem oraz założeniami tegorocznej edycji.

Temat zobligował organizatorów do przedstawienia najnowszych światowych i krajowych danych dotyczących segregowania odpadów komunalnych i przemysłowych,  oraz ich powtórnego wykorzystania, tzw. recyklingu. Segregacja odpadów, a następnie ich recycling ma znaczący wpływ na odzyskiwanie surowców, oszczędzanie energii, a także na stan środowiska. Powtórnie wykorzystane lub przetworzone odpady są coraz częściej wykorzystywane w produkcji przedmiotów codziennego użytku np. papieru toaletowego, doniczek,  torebek, mebli i innych dóbr. Jako przykład  przedstawiono uczniom korzyści wynikające z recyklingu sprzętu elektronicznego.

Następnie zapoznano uczestników z zasadami  bezpieczeństwa i higieny podczas trwania akcji oraz wyznaczono tereny, na których sprzątanie wyruszyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunami. Na koniec apelu głos zabrała dyrektor Beata Jankiewicz i podkreśliła wagę tegorocznej akcji oraz zachęciła uczniów do aktywnego uczestnictwa.

Akcja „Sprzątania Świata” jest organizowana we współpracy z Urzędem Miejskim w Strzegomiu oraz z Zakładem Usług Komunalnych. Niestety, jak co roku zebraliśmy spore ilości odpadów. Może za rok będzie lepiej?