Uczniowie z klas I, II, III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jaroszowa  przystąpili do programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować", który prowadzony jest przez Fundację WOŚP od 6 lat.

Do udziału w rekordzie zgłosiła szkołę pedagog - Sylwia Chrut-Rudnicka, która 16.10.2018r. koordynowała całe przedsięwzięcie. We współpracy z wychowawcami: Barbarą Zbrożek, Dominiką Pieszko, Elżbieta Szczepanik, udało się wspólnie z WOŚP pobić rekord w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Podczas tego ważnego, szkolnego wydarzenia uczniów odwiedziła  dyrektor Beata Jankiewicz i wicedyrektor Violetta Posłuszna-Koziałkowska, które były pod wrażeniem zaangażowania dzieci w udzielanie pierwszej pomocy.

Celem programu jest poznanie zasad pierwszej pomocy oraz  podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia. Ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki - pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.