Dnia 7 listopada 2018 r. uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie oraz uczniowie ze szkół średnich ze Strzegomia i Jawora uczestniczyli w sesji edukacyjnej dla młodzieży w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę ph.: „W obronie Niepodległej” zorganizowanej na terenie Muzeum
Gross-Rosen.

Wśród gości zaproszonych byli pan Wiesław Witkowski zastępca Burmistrza Strzegomia, dyrektor ZSP w Jaroszowie Beata Jankiewicz oraz pan Robert Wójtowicz, dyrektor ZS w Strzegomiu.

Wszystkich uczestników przywitała dyrektor Muzeum Gross-Rosen. Następnie wystąpiła dr hab. Dorota Suli z Muzeum Gross-Rosen z wykładem nt.: „Uczestnicy walk o niepodległość - powstańcy śląscy i działacze plebiscytowi w obozach koncentracyjnych” oraz kierowniczka Muzeum Więzienia Pawiak (oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie) pani Joanna Gierczyńska z wykładem nt. „Więźniowie Pawiaka w walce o niepodległość Polski”.

W dalszej części, z programem słowno-muzycznym wystąpili uczniowie z  ZSP w Jaroszowie z klas 2a, 6a, 7a, 8a szkoły podstawowej i 3a gimnazjum pod opieką nauczycieli: Bronisławy Czapli, Małgorzaty Januś, Agnieszki Nowackiej i Tomasza Dziurli.

Na zakończenie zabrała głos dyrektor Muzeum i podziękowała wszystkim uczestnikom sesji za udział, a uczniom za piękny występ.