W czwartek – 15 listopada 2018 r. – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie zorganizowane zostały wyjazdy na spektakle teatralne w ramach „Dnia Teatru”.

Młodsi uczniowie z klas 1- 3 wraz z wychowawczyniami obejrzeli musical dydaktyczny pt. „Co w trawie piszczy”, natomiast uczniowie z klas 4 – 5 mogli zobaczyć zupełnie inną wersję bardzo znanej dla nich książki pt. „Mikołajek”. Oba spektakle zostały wystawione w SCK przez Zespół Teatru Muzycznego „Forte”.

Spotkania z teatrem są dużą atrakcją dla dzieci. Współczesny teatr dla dzieci jest też niezwykle interaktywny – aktorzy często zachęcają publiczność do wypowiadania się, a nawet do wchodzenia na scenę. Kontakt z żywą kulturą i aktorami daje dzieciom, bez względu na wiek, dobrą lekcję kulturalnego zachowania, uczy skupienia i naturalnego reagowania na to, co dzieje się na scenie. W jaroszowskiej szkole rozumieją to nie tylko nauczyciele, ale także rodzice.