W dniach 20 - 23 listopada 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nt. „Konwencji Praw Dziecka”.

Warsztaty w klasach I-III, IV-VII przeprowadzili pedagodzy szkolni - Violetta Posłuszna-Koziałkowska i Sylwia Chrut-Rudnicka.

W trakcie warsztatów uczniowie  poznawali i przypominali sobie już poznane  Prawa Dziecka. Dzieci uświadamiając sobie swoje prawa w sposób oczywisty łączyły je z własnymi obowiązkami. Klasy młodsze w happeningu  z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wykonała kilkumetrowy plakat, w którym stworzyły swoją własną „Konwencje Praw Dzieci Jaroszowa, Ruska i Bartoszówka”. Klasy starsze sporządziły  plakaty,  które zostały rozwieszone w korytarzach szkolnych, by rozpowszechnić wśród rodziców i mieszkańców  wiedzę  o sprawach ważnych dla dzieci.  W czasie happeningu  wykonywały piosenki.