W styczniu 2019 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie przystąpił po raz trzeci do programu „Bieg po zdrowie” - programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowanego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Program realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Świdnicy.

Program skierowany jest do dzieci w 4 klasie szkoły podstawowej. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są  za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i  pomysły,  przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi, liczyć koszty palenia papierosów, pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów, tworzyć komiks z bohaterami programu.

Koordynatorką programu w naszej szkole jest nauczycielka wychowania fizycznego – Justyna Fedyczkowska.