baner2.jpg

„Droga do szczypiorku”„On the way to chives” uczniowie z klas 4 i 5 sadzili cebulę. Piątoklasiści nadali im nawet imiona i nazwiska oraz przygotowali wizytówki. Od 21 do 24 stycznia sprzedawali rodzicom, uczniom i nauczycielom szczypiorek. Działanie zostanie jeszcze powtórzone.

"On the way to chives" students from grades 4 and 5 planted onions. The fifth-graders even named them names and prepared business cards. From 21st to 24th January they sold chives to parents, students and teachers. The operation will be repeated.

„Bratki do wiosennego ogrodu” „Pansies for the spring garden - sianie kwiatów w klasie. Uczniowie z kl. 1-3 uczyli się siania, pielęgnacji i odpowiedzialności za rozwój roślin w mini szklarenkach.
Do każdego zadania dotyczącego siania i sadzenia roślin przygotowany został biznesplan (współpraca z p. Waldemarem Abramem).

"Pansies for the spring garden" "Pansies for the spring garden - sowing flowers in the classroom. The students from classes 1-3 learned how to sow, care for and responsibility for the development of plants in mini-glass.

„Poszukiwacze zdrowej energii” „Seekers of healthy Energy” – uczniowie kl. 7 wysiewali, zbierali i przekazywali kiełki do stołówki szkolnej.

"Seekers of healthy Energy" - students of class 7 sowed, collected and transferred sprouts to the school canteen.

„Aksamitki do Zielonej Klasy”„Marigolds plant  to Green Class” Uczniowie z kl. 4 i 5 uczyli się siania, pielęgnacji i odpowiedzialności za rozwój roślin w mini szklarenkach.

"Marigolds to Green Class" Students from classes 4 and 5 learned how to sow, care for and responsibility for the development of plants in mini-glass.