W czwartek - 25.04.2019 r. - na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbył się finał IV Diecezjalnego Konkursu pn. „KL Gross-Rosen (1940-1945) - ocalić od zapomnienia”.

Konkurs został zorganizowany przez ks. prałata Marka Babuśkę - wizytatora katechetycznego dekanatu strzegomskiego, zespół katechetów dekanatu strzegomskiego oraz pracowników Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Przebiegał on w czterech kategoriach tematycznych: wiedzy, literackiej, plastycznej i multimedialnej, obejmując swym zasięgiem uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu diecezji świdnickiej (21 placówek oświatowych).

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie znaleźli się w ścisłym gronie najlepszych uczestników tego konkursu. Roksana Chodorowska (uczennica klasy III gimnazjum) zajęła I miejsce w konkursie multimedialnym, Diana Rogalska (uczennica klasy VIII) zajęła I miejsce w konkursie literackim, Maria Michałowska (uczennica klasy III gimnazjum) zajęła II miejsce w konkursie multimedialnym, Kacper Młynarski (uczeń klasy VI) zajął III miejsce w konkursie plastycznym, zaś Adrianna Dubielczyk (uczennica klasy VII) otrzymała wyróżnienie w konkursie wiedzy.

Tegoroczny Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie wykazali się obszerną i rzetelną wiedzą nt. historii obozu, a w pracach literackich, plastycznych i multimedialnych można było dostrzec ogromny wachlarz inwencji twórczej w przedstawianiu tematyki konkursowej.

Zmagania konkursowe wyłoniły łącznie 40 laureatów z poszczególnych kategorii tematycznych i wiekowych. Na zakończenie zmagań konkursowych finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody z rąk pani Grażyny Choptiany - kierownika działu oświatowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz katechetów z dekanatu strzegomskiego.

Do konkursu nasi finaliści przygotowywali się przez wiele tygodni pod czujnym okiem pana Tomasza Dziurli.

Wszystkim naszym laureatom serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów w tym konkursie, który stał się dla wszystkich uczestników bardzo ważną i cenną lekcją historii i patriotyzmu.