baner8.jpg

Dnia 03.06.2019 r. z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z przedszkola i klasy 1 z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie została zorganizowana wycieczka do „Loopy’s  Word” we Wrocławiu na zajęcia integracyjne.

Dzieci podczas zajęć ruchowych nabywały umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych. Kształtowały także pozytywne postawy współzawodnictwa, koleżeństwa, a także współpracy. Zabawy na dużym placu zabaw dostarczyły dzieciom bardzo dużo radości. Dzieci wiedzą, że „śmiech i ruch to zdrowie”.