baner4.jpg

Dyrekcja i społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka  w Nowej Rudzie zaprosiła przedstawicieli szkół i placówek noszących imię Janusza Korczaka do udziału w Sejmiku Dziecięcym, który odbył się 17.10.2019 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jaroszowie reprezentowały uczennice z kl. 6a: Julia Wiraszka i Weronika Diduszko pod opieką pana Jacka Krogela.

Sejmik, to jedno z działań zaplanowanych w ramach obchodzonej w tym roku

30-tej rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka i dlatego młodzi posłowie podejmowali ten temat w swoich wystąpieniach.

Po uczniowskich prezentacjach, przedstawiciele Kręgu Dolnośląskiego Szkół Korczakowskich mieli spotkanie z dyrektorem szkoły, a następnie zwiedzali wystawę pt. „Stary Doktor”, zorganizowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie.

Natomiast młodzi posłowie udali się, w ramach rekreacji, do Centrum „Nowar” na pizzę i kręgle ufundowane przez Radę Rodziców.