baner8.jpg

W tym roku szkolnym Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie  włączył się w ogólnopolską akcję zainicjowaną przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego  ph. „Szkoła pamięta”.

Celem akcji było upamiętnienie ważnych dla uczniów postaci, a także  wydarzeń. W ramach tej akcji, uczniowie szukali wśród swoich przodków, świadków ważnych wydarzeń historycznych. Okazało się, że odnaleźliśmy wśród swoich bliskich współpracowników oddziałów partyzanckich, uczestników I i II wojny światowej, zastępców dowódcy I Dywizji Pancernej, dowódców Pułku Ułanów, misjonarzy katolickich na Dalekim Wschodzie, czy też przedstawicieli znamienitych rodów szlacheckich. Znaleźliśmy wspaniałe postawy obywatelskie wśród naszych pradziadków i dziadków, którzy mimo trudów lat wojennych i powojennych kształcili i wychowywali swoje dzieci na wspaniałych Polaków.

Uczniowie  przygotowali wystawę  z tych relacji, którą wzbogacili zdjęciami i archiwalnymi dokumentami. Najwięcej jednak emocji pojawiało się przy wspólnych rozmowach o przeszłości, o historii rodziny, przy okazji szukania starych zdjęć i dokumentów, które okazały się bezcennym bogactwem rodzinnym.

Uczniowie ponad to szukali wśród znanych Polaków wzorców do naśladowania. Wskazywali osiągnięcia, które ich zdaniem miały dla państwa polskiego i Polaków niezmierzoną wartość. Dlatego wspólnie postanowiliśmy dla nich przygotować tzw. „Płomyki pamięci”.

W ramach tej akcji, zapoznano uczniów również z historią drogi do niepodległości  niektórych  żyjących i zmarłych już mieszkańców Jaroszowa: porucznika Jana Bytnara, księdza Bronisława Godlewicza - weterana września 1939 roku, St. Strz. Kazimierza Grynienko oraz kanoniera Piotra Szkuta.

Ponadto, uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili groby przodków na lokalnym cmentarzu. Porządkując mogiły, wspominaliśmy krewnych i znajomych, którzy już odeszli.