baner4.jpg

W styczniu 2020 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaroszowie przystępuje po raz czwarty do programu „Bieg po zdrowie”.

Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany przez ekspertów w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Program realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Świdnicy.

„Bieg po zdrowie” skierowany jest do dzieci z 4 klasy szkoły podstawowej.

Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Ich podstawą jest stymulowanie kreatywności i aktywności młodych ludzi. Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

· dyskutować,

· wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,

· przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,

· liczyć koszty palenia papierosów,

· pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów.

Celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich umiejętności i postaw związanych z tym obszarem. A tym samym pomaganie w utrzymaniu zdrowia i osiąganie zadowolenia z życia obecnie i w przyszłości.