b1.jpg

Kontynuując współpracę ZSP w Jaroszowie z  Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Świdnicy Pani Barbara Grobelna  przeprowadziła 15.01.2020 r.  warsztaty dla uczniów na temat profilaktyki narkotykowej: „Jak chronić się przed dopalaczami i e- papierosami?” oraz profilaktyki zdrowotnej: HIV i AIDS.

Podczas zajęć uczniowie klasy 6 - 8 wzięli udział w prelekcji pozyskując informacje na temat skutków niepożądanych oddziaływań dopalaczy oraz palenia papierosów. Z praktycznym doświadczeniem mogli się zmierzyć podczas ćwiczeń na „goglodopalaczach”.

Prowadzone zajęcia profilaktyczne są podstawową formą bezpośredniego doświadczania i wyposażania uczniów w niezbędną wiedzę z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

To kolejne spotkanie w jaroszowskiej palcówce poświęcone edukacji profilaktycznej uczniów. W codziennej pracy, bezpieczeństwo uczniów stanowi bardzo ważny element wychowawczy.