Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” uczniowie jaroszowskiej szkoły, na  lekcjach informatyki poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

W czasie zajęć uczniowie poznawali zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać korzystając z sieci. Zadaniem nauczyciela było pokazanie im sposobów unikania tych niebezpieczeństw.

Wszystkie wskazówki i sposoby radzenia sobie z zagrożeniami, uczniowie przedstawili w formie prac plastycznych, również takich wykonanych z użyciem grafiki komputerowej. Takich lekcji nigdy nie za wiele!