OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Publicznego Przedszkola w Jaroszowie

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 stycznia 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do Publicznego Przedszkola w Jaroszowie

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 lutego 2015 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do Publicznego Przedszkola w Jaroszowie

 

UCHWAŁA NR 16/15
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 12 lutego 2015 r.


w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Jaroszowie

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 stycznia 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Jaroszowie

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 115/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia  2015 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do  Publicznej Szkoły Podstawowej im.J.Korczaka w Jaroszowie

 

UCHWAŁA NR 115/15
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Gimnazjum im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jaroszowie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do Gimnazjum im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jaroszowie

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 2 z dnia 27 stycznia 2016 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych: gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym, gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego w gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w gimnazjum ogólnodostępnym oraz w przypadku wolnych miejsc do gimnazjum ogólnodostępnego dla uczniów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, w województwie dolnośląskim.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 115/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia  2015 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do  Gimnazjum im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jaroszowie

 

UCHWAŁA NR 115/15
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

 

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są Bale Karnawałowe. Właśnie taki bal został zorganizowany 29 stycznia 2016 r. dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie.

Więcej…

 

W czwartkowe popołudnie – 28 stycznia 2016 r. – zorganizowano w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie spotkanie dla rodziców, podczas którego dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz podsumowała pracę dydaktyczno- wychowawczą w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.

Więcej…

 

W dniu 28.01.2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbył się II Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej pt. „Z atlasem”.

Więcej…

 

Z inicjatywy nauczycieli zajęć technicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie 27.01.2016 r. uczniowie klasy IV  uczestniczyli w zajęciach poświęconych tematyce drewna.

Więcej…

 

Pomysł zorganizowania spotkania radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu z  przedstawicielami  Samorządów Klasowych z kl. VI i I – III  gimnazjum Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie zrodził się po ostatniej – III sesji zorganizowanej w Urzędzie  Miejskim w Strzegomiu.

Więcej…

 

Jednym z najważniejszych wydarzeniem kulturalnych, ostatniego tygodnia przed feriami
(26.01.2016 r.), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie były niewątpliwie eliminacje szkolne XXI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.

Więcej…

 

Dnia 11 stycznia 2016 r. swoje 3. urodziny obchodziła KALINKA RACHWAŁ z grupy „Krasnoludków” z przedszkola w Jaroszowie.

Więcej…

 

Babcia i Dziadek są jednymi z bardzo ważnych osób w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i Dziadka jest jednym z dni, w którym wnuczęta obdarzają swoich Dziadków szczególnymi dowodami miłości.

Więcej…

 

Dnia 11.01.2016r. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Świdnicy - pani M. Kruk i pani A. Kalin przeprowadziły prelekcje dla uczniów z klas gimnazjalnych z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaroszowie na temat „Jak ustrzec dzieci przed zagrożeniem – dopalacze”.

Więcej…

 

Uczniowie z klas IV-VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie w dniu 11.01.2016 r. udali się na Stadion Miejski do Wrocławia, gdzie na Stadionie Miejskim została rozłożona największa w Polsce edukacyjna Wystawa Budowli z klocków LEGO.

Więcej…

 

Mierzymy wysoko! - pod takim hasłem odbył się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierane były pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Tegoroczny finał WOŚP w Jaroszowie objęty został Patronatem przez Burmistrza Zbigniewa Suchytę.

Więcej…

 

Dnia 7 stycznia 2016 r. w ramach zajęć przyrodniczych  „Akademii Przedszkolaka” dzieci z Jaroszowa wraz z panią Agnieszką Surgą wykonały karmnik dla ptaków.

Więcej…

 

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas nie tylko ze względu na śpiewanie kolęd i strojenie choinki. To również czas przygotowywania inscenizacji jasełek bożonarodzeniowych w szkołach i parafiach.

Więcej…